Tag: krop

lavt selvværd, selvtillid, krop

Interview: Luca Sofia om vejen til et bedre selvværd

Hvordan vil du introducere dig selv??

“Jeg hedder Luca Sofia, er 34 år (29. Maj 1984) og har en professionsbachelor i psykomotorisk terapi. Jeg bor i det gamle Sydhavnen i København, hvor der er højt til himlen, langt mellem bygningerne og masser af natur (inkl. lamaer!) Jeg har lidt en provinsfølelse her i Sydhavnen, fordi her er så roligt og luftigt, og samtidig er indre by meget tæt på. Det bedste af begge verdener, som Hannah Montana ville sige. Jeg kendte ikke Sydhavnen særligt godt, før jeg flyttede hertil, men jeg er så glad for at bo her!

Mine interesser er holistisk livsstil, relationer, psykologi, autoimmun trivsel, selvudvikling, Human Design, spiritualitet, psykomotorisk terapi… Jeg integrerer spiritualitet, psykologi og kroppen i min private praksis, hvor jeg arbejder med manifestation, Human Design og psykomotorisk terapi. Disse emner skriver jeg også om på www.lucasofia.dk.

Jeg lytter altid til podcasts (hvis ikke, jeg lytter til musik) og efter at have gået om katten som den varmegrød i et par år, besluttede jeg mig for at starte min egen (TheDichotomy.) Jeg interesserer mig utroligt meget for at lave podcastsog spændende interviews med mine dejlige gæster (bl.a. har den skønne indehaver af stjerneselvværd.dk gæstet The Dichotomy til en god snak om skyggearbejde, den er bestemt et lyt værd!)

Musik og sangskrivning, at blogge og skrive i det hele taget, at male, digtning, at rejse, være i natur, yoga & dans er ligeledes interesser (jeg er tvilling og har vitterligt interesser, som dagen er lang!)

lavt selvværd, selvtillid, krop
Luca Sofia, lucasofia.dk

Hvornår begyndte du at interessere dig for selvværd?

Det ligger så langt tilbage, at jeg næsten ikke kan huske det. Jeg var helt sikkert stadig barn. Det gik meget tidligt op for mig, at vores selvværd er fundamentet for hele vores liv. Jeg var et lidt atypisk barn på en måde, fordi jeg i en virkelig ung alder var reflekterende omkring mig selv og andre mennesker – sådan lidt gammelklog. Jeg kan huske, at jeg som barn lyttede med, når mine forældre, som er hhv. talepædagog og lærer, diskuterede pædagogik og forskellige cases ved aftenbordet. Mine forældre blev tit forbløffede, når jeg pludselig kom med mit klare perspektiv på situationen midt i pasta bolognesen, fordi der var en indsigt hos mig, som ikke rigtig passede til min alder. At kunne se og forstå andres bevæggrunde og indre mekanik hænger helt sikkert sammen med at være projector inden for Human Design. Når jeg læser tilbage i mine dagbøger, begyndte jeg at skrive meget om selvværd fra omkring 12-års alderen.

Hvordan har dit eget selvværd været som barn, ung og voksen?

Som jeg ser det, fødes vi alle med vores selvværd intakt, autentisk solidt og stærkt. Som babyer har vi intet koncept om, at der skulle være noget som helst galt med os. Små børn er helt i deres autentiske selv – de synes ikke, at noget ved dem er ulækkert eller forkert, og de giver udtryk for de følelser og behov de har – uden filter. Op igennem tilværelsen kan vi så indoptage begrænsende overbevisninger, opleve traumer og blive påvirket på måder, som kan lægge sig som hæmmende lag over vores oprindeligt skinnende stærke stjerne-selvværd.

Sådan har det også været for mig. Jo ældre jeg blev igennem min opvækst, jo mere usikker blev jeg på mig selv og sent i teenageårerne og først i 20’erne, var mit selvværd lavest. Jeg har altid været et meget sensitivt menneske og har også altid haft tendens til at være hård ved mig selv og stillet store krav til mig selv – en kombination, som har krævet, at jeg har arbejdet bevidst med mit selvværd og med kærligheden til mig selv.

Hvordan vil du beskrive din egen rejse mod et bedre selvværd?

Min rejse med mit selvværd kan jeg ikke adskille fra rejsen med mit helbred og min krop. Jeg har en autoimmun sygdom – cøliaki – som påvirker hele kroppen og særligt tarmen. Vi ved nu, at tarmens balance har enormt stor indflydelse på psyken. De år, hvor jeg var allermest syg med udiagnosticeret cøliaki var også de år, hvor mit selvværd var allerlavest. Det tror jeg ikke er helt tilfældigt. I takt med at min krop blev støttet i sin helingsproces, faldt store aspekter på plads ift. mit selvværd. Selvom man ikke har en autoimmun sygdom, kan psyken stadig være påvirket af en krop i ubalance (det hele hænger jo sammen), så jeg ser kropslig omsorg som en vigtig komponent ift. selvværd.

Et andet vigtigt element er, at jeg altid har været drevet af udvikle, forstå og forbedre. Ikke på sådan en stresset ”must do better”-måde; snarere ud fra en dyb forståelse af, at vi er her på jorden for at lære, for at blive klogere på hinanden og verden, og for at følge vores glæde. Lige fra barnsben har jeg haft en intuitiv forståelse af, at vi er medskabere af vore egne liv. At vi har ALT at skulle have sagt. At vi har evnerne og magten til at ændre vores verden. Forståelse og mening er vigtig for mig i selvværdsarbejdet, for når jeg forstår, og jeg kan tilskrive meningsfuldhed – så kan jeg acceptere. Og accept ser jeg som en stor del af kærlighed til både mig selv og andre.

Spiritualitet har også fyldt meget på min rejse med mit selvværd i den forstand, at jeg har en forståelse af, at vi alle er guddommelige, at vi alle er her på lige fod, og at vi intet kan gøre forkert. Som jeg ser det, er vi hinandens lærere. Jo ældre, jeg er blevet, jo bedre har jeg kunnet indoptage denne (for mig) sandhed.

Jeg har oplevet en del skift og ændringer i mit liv. Også en del tab – det har de fleste af os. Gennem hver udfordring synes jeg, at jeg er kommet stærkere ud på den anden side, fordi jeg har haft netop dén drivkraft – at jeg ville lære, at jeg ville forstå, at jeg ville finde mening og blive klogere og komme ud på den anden side med fornyet styrke og endnu mere solidt forankret i min autenticitet. Det er aldrig sket over night, men har taget sin tid med god plads til bearbejdning – og det er en proces, jeg tror, vi altid vil være i. Vi bliver, som jeg ser det, aldrig ”færdigudviklede” (i hvert fald ikke i dette liv) – vi kan derimod blive ved at gro og lære. Jeg tror, at når vi kan have denne bevidsthed med os og vide, at intet sker IMOD os og samtidig huske, at vi er medskabere – så åbner livet sig for os på en helt ny måde på et solidt fundament af autentisk selvværd.

Hvilke metoder og redskaber har du brugt for at arbejde med dit selvværd?

Jeg har skrevet utroligt meget dagbog. Det har hjulpet mig meget at skrive ned og vende tanker og følelser på papir eller computer, og jeg har brugt dette redskab ligeså længe, jeg kan huske. Når jeg skriver, kan jeg let fange mig i at være hård ved mig selv – det bliver tydeligere, når jeg ser det sort på hvidt, og derfor lettere at ændre, fordi der kommer bevidsthed på. De begrænsende overbevisninger, vi alle render rundt med, kan virkelig komme for bevidsthedens lys, når man udtrykker sig gennem dagbog – og bevidsthed er altafgørende for at skabe ændringer.

Det har også hjulpet mig at finde støtte i andres perspektiver og lærdom – jeg har læst masser af inspirerende bøger, som har været med til at åbne mine øjne for, at vi alle virkelig er højt elskede børn af universet (for at bruge lidt spirituel lingo). Fx bøgerne Sjælerejser, Nuets Kraft og Helbred dit liv.

Siden jeg var 17 har jeg endvidere set en spirituel lærer, som udover at lære mig om esoterisk visdom også har fungeret som en form for mentor, vejleder eller guide udi spirituel selvudvikling. Denne mentor har spillet en stor rolle i min forståelse for mig selv og andre, og jeg er sikker på, at mit liv havde set helt og aldeles anderledes ud, hvis jeg ikke havde kunnet lære af ham. Hans perspektiver har ræsonneret utroligt meget med mine egne og samtidig var han det guidende lys, jeg havde brug for i de perioder, hvor jeg ikke selv kunne se mit eget.

At inddrage kroppen har for mig været uvurderligt. Både helbredsmæssigt, som jeg tidligere har nævnt, men også terapeutisk. Jeg har arbejdet med kroppen gennem bl.a. yoga, dans og psykomotorisk terapi. Krop og psyke hænger jo sammen, så når vi sætter ind ift. både livsstil, krop og psyke, kan vi skabe enorme, potente ændringer. Hypnomeditationer og kropsterapi har jeg brugt meget, sammen med dagbogsskriverier til at få lys på begrænsende overbevisninger om mig selv, som lå som hæmmende lag over mit autentiske selvværd.

Som eksempel kan jeg nævne en begrænsende overbevisning, jeg har arbejdet med. Den gik på, at jeg inderst inde var forkert/dårlig/slem/”bad.” Da jeg var i gang med at arbejde med mit underbevidste materiale gennem hypnomeditation og psykomotorisk terapi, dukkede et minde engang frem fra mørket: Da jeg var teenager, havde jeg en veninde, som jeg var gledet gradvist fra på grund af noget teenage-veninde-trekantshalløj. Som 15-16-årig stødte jeg på hende og nogle fælles venner på en festival, og vi gav hinanden en krammer og smalltalkede lidt. Efterfølgende mødte jeg én af de fælles venner igen, som fortalte mig, at min veninde havde sagt, at det godt kunne være, at jeg virkede sød, men når man lærte mig at kende, var jeg en rigtig heks. Jeg tudede hele aftenen. AV. Jeg glemte det med tiden med min bevidste hjerne, men dén udtalelse fra en person, jeg holdt meget af, var røget lige direkte ind i min underbevidsthed, som en fortælling om, at jeg i virkeligheden var en rigtig rådden person (sammen med andre narrativer, der passede perfekt sammen med denne.) Ved at få bevidsthed og lys på denne begrænsende overbevisning, kunne jeg via hypnomeditation og psykomotorisk terapi komme i proces med at bearbejde den.

Hvilke metoder eller redskaber har virket bedst?

  • Dagbog (hvis man ikke bryder sig om at skrive, kan man lydoptage eller lave videoer til sig selv)
  • En mentor eller vejleder, som virkelig ræsonnerer med én, og som kan være lygteholder, mens man selv går i mørket eller skumringen
  • Oprydning i underbevidsthedens begrænsende overbevisninger gennem hypnomeditationer og psykomotorisk terapi (kropsterapi)
  • Skyggearbejde a la Debbie Ford

Hvad er den største indsigt, du har gjort dig omkring dit selvværd?

Selvværdet sidder i underbevidstheden, og underbevidstheden udgør ca. 95% af vores bevidsthed. Det er dermed kun sølle fem procent, vi har adgang til med vores bevidste hjerne. Derfor kan vi ikke nødvendigvis komme særligt langt ved blot at bruge affirmationer, ved at tale om vores problematikker eller ved at arbejde med selvværdet med den bevidste hjerne. Derimod skal vi have fat i underbevidstheden for at hæve selvværdet. Vi skal have ryddet op og bragt heling til de blokeringer og sår, som befinder sig dernede hos os alle. Hvis vi har et lavt selvværd, er det fordi vi har indoptaget en fortælling et andet sted fra – det er aldrig autentisk for os at have et lavt selvværd. Husk, som små børn elsker vi jo os selv helt og holdent. Jo lavere vort selvværd er, jo mere hengemt materiale og begrænsende overbevisninger har vi i underbevidstheden.

Det nytter ikke meget at fortælle sig selv, at man skal tænke positivt eller dunke sig selv oveni hovedet med de fejl, man synes, man begår, hvis ikke man tager fat om problemet ved roden – og roden sidder altså som sagt altid i underbevidstheden.

Med fx hypnomeditationer, hypnoterapi og psykomotorisk terapi kan man få bragt lys til underbevidsthedens mørke og få hevet de begrænsende overbevisninger frem for at ændre dem.

Selvværdet og dets
forhold til kroppen

Hvordan hænger kroppen sammen med ens selvværd?

Når man taler om selvværdet, kan man med fordele tale om selvbilledet, som er det overordnede billede vi har af os selv – dén, vi opfatter os selv at være inkl. tanker, følelser, evner, handlekompetencer, talenter, vaner osv.

Kropsbilledet er en del af selvbilledet, dvs. krop og psyke hænger unægtelig sammen. Således har jeg heller aldrig stødt på nogen, som har et højt selvværd, men et dårligt forhold til kroppen eller omvendt. Kroppen er en del af den person vi er i dette liv.

Hvis vi gerne vil hæve vores selvværd, kan vi med fordel tage os af kroppen og give den omsorg og næring, for derigennem giver vi os selv omsorg og næring.

Hvordan kan lavt selvværd påvirke kroppen?

Når man har et lavt selvværd, har man som regel en masse stresshormoner i sin krop. Det er rent ud sagt ganske hårdt for både krop og psyke at have lavt selvværd. Amygdalaen, den del af hjernen, som har til opgave at holde os i sikkerhed for farer, er ganske aktiv ved lavt selvværd, fordi utroligt meget opfattes som en trussel. Neutrale kommentarer kan tages som kritik, vi bliver let triggede og tager udsagn, handlinger eller adfærd personligt, eller vi er generelt mere nedtrykte, fordi vi ikke har det godt med os selv. Det påvirker selvfølgelig kroppen. Måske har man mavepine eller får problemer med fordøjelsen, måske giver det sig udslag i hormonel ubalance, eller måske er man energifattig. Eller man kan slet og ret blive stresset.

Det er dog ikke kun psyken, som påvirker kroppen – kroppen påvirker i høj grad også psyken, som tidligere nævnt. Derfor er det, set med mine øjne, af overordentlig stor vigtighed at inddrage kroppen, når vi skal arbejde med vores selvværd. Meget ubevidst materiale sidder ligeledes i kroppen – følelser, stemninger og minder, som vi ikke har adgang til med vores bevidste hjerne. Vores måde at bruge kroppen på har en stor indflydelse på vores hjernekemi, og denne viden kan vi bruge bevidst i arbejdet med selvværdet. Hvis vi fx bruger såkaldte power poses (særlige kropspositurer, som skal holdes i mindst to minutter), kan vi sænke kortisol og hæve testosteron – to hormoner, som har stor indflydelse på vores adfærd.

Selvværd og kroppen hænger sammen og heldigvis for det, for det gør det lettere at arbejde med, at der så at sige ”smutveje” ind til selvværdet ved at arbejde med kroppen.

Hvad har dit eget forhold været til din krop?

Jeg var som barn glad for min krop, fordi den var adræt, fleksibel og udholdende, og jeg var hurtigere og stærkere end de fleste drenge i min klasse. Men jeg havde et betinget forhold til kroppen og holdt af den, fordi den udfyldte de roller, som var prestigefyldte i vores samfund (slank, hurtig osv.) Da jeg sent i teenageårerne tog mere på, havde jeg det straks sværere med min krop, og da min autoimmune sygdom for alvor slog ud, var det endnu sværere. Da syntes jeg ikke, min krop vingede ret mange af de bokse af, som jeg havde lært var værdifulde i samfundet.

Jeg har været på en lang rejse ift. kærlighed til min krop, hvor jeg skulle lære den at kende på ny efter at have fået forståelse for min autoimmune sygdom. Jeg skulle lære at elske den ubetinget – upåagtet af udseende. Det har ikke altid været let, men jeg er taknemmelig for alt det, jeg har lært. Da jeg var yngre, troede jeg, det ideelle var at være tynd, og hvis jeg havde kunnet se, hvordan min krop ser ud nu (kurver og runde vinkler), havde jeg nok græmmes. Jeg har dog aldrig haft så stor en kærlighed til min krop (og mig selv i det hele taget), som jeg har nu.

Hvordan kan man arbejde med kroppen for at få det bedre med sig selv?

Når jeg arbejder med mine klienter, arbejder vi både med krop og psyke, fordi de to aspekter jo uvægerligt hænger sammen. Når vi skal fokusere direkte på kroppen, anbefaler jeg at tage sig rigtig godt af den livsstilsmæssigt. Dét er i sig selv med til at højne selvværdet, for vores kærlighed vokser til dét, vi giver omsorg. Dernæst anbefaler jeg at arbejde med at give sin krop plads til at fylde og udtrykke sig. Hvordan kan du lide at fylde og udtrykke dig? Jeg giver min krop plads til at fylde gennem dans og fri bevægelse, power poses og yoga. Når kroppen får lov at fylde helt fysisk, sendes automatisk signaler til amygdala om, at alt er sikkert, og at den (amygdalaen) skal tage en slapper. Således sænkes stresshormonerne, og der bliver plads til at endorfinerne, oxytocin og dopamin kan surfe rundt i blodet.

Dernæst anbefaler jeg psykomotorisk terapi for at nære og afbalancere nervesystemet. Nervesystemets balance er i høj grad baggrunden for, hvordan vi navigerer i verden. Nervesystemet afgør, hvor reaktive vi er og spiller ind ift. hvad vi bliver trigget af, vrede af og kede af det over. Når vi rekalibrerer nervesystemet og bringer det i balance, kan vi gribe helt ind i selvværdet på afgørende vis. Gennem psykomotorisk terapi har vi også adgang til, som nævnt, det ubevidste materiale, som bliver siddende i kroppen. Det kan være større eller mindre traumer, eller det kan være mindre hændelser eller følelser, som ikke tidligere er blevet udtrykt, forløst eller bearbejdet.

Power poses er endvidere et meget håndgribeligt og anvendeligt værktøj, vi kan bruge når som helst til at ændre vores sindsstemning.

Hvad har været dine største indsigter omkring dit eget selvværd eller selvværd generelt?

At lavt selvværd er en dårlig historie, man har indoptaget – aldrig sandheden. Dit selvværd er inderst inde højt og ubeskadiget. Du er ikke broken; du er ikke i stykker eller en lost case. Det er ikke for sent. Aldrig. Dit autentiske høje, skinnende selvværd er der stadig, der kan bare være lag af alt muligt andet ovenpå. Det behøver ikke at være svært at fjerne de lag. Det kræver ikke 10 år i terapi. Det kræver bare, at vi har modet og lysten til at gå i kommunikation med vores underbevidsthed og krop. Heling kan være enormt hurtig – det behøver ikke tage lang tid.

Hvordan arbejder du med klienters følelse af værd i din praksis?

Jeg arbejder med klienters følelse af værd ved at støtte dem i den proces, det er at få lys på deres begrænsende overbevisninger, traumer og gamle sår. Jeg er den lygteholder i mørket, som ser deres lys, når de ikke selv kan se det, og dén, som bringer næring og heling til de steder, som gør ondt. Gennem min værktøjskasse faciliterer jeg udvikling hos klienterne, hvor de slipper det gamle, som holder dem tilbage, samtidig med at de integreres i deres autentiske selvværd, som de strålende mennesker, de er kommet her på planeten for at være. Gennem psykomotorisk terapi, Human Design og manifestationsvejledning finder klienterne frihed og mod til at være dem, de altid har drømt om at være – dem, de altid har været inderst inde.

Hvad er dine 3 bedste råd til at arbejde med sig selv og sit selvværd?

  1. Find dine begrænsende overbevisninger – for dé er dine sår, som dit selvværd er skabt på baggrund af. Hvad tror du om dig selv? Når du forstår roden, kan du hive den op og smide hele ukrudtsplanten ud!
  2. Kultivér en egenterapeutisk praksis (eller brug mental tandtråd, som jeg kalder det). Skriv dagbog, meditér, lav hypnomeditationer, hvad end som giver mening for dig i den dur. Det er oprydningsarbejdet, som ikke kan springes over.
  3. Nær og giv dig selv og din krop omsorg. Vær din egen gode mor. Indse, at der er INTET, du kan gøre forkert. Du er dybt elsket, og der er intet at frygte. Du er medskaber af din egen virkelighed og kan altid skabe noget nyt. Når du skaber på baggrund af et autentisk selvværd, bliver dit liv ligeså skønt, som du tør drømme om!

Er der mere, du vil tilføje?

Vi er, som jeg ser det, dumpet ned på planeten for at udvikle os og lære gennem kontraster. Human Design viser os det blue print, vi kommer med og kan give os en utroligt dyb forståelse og omsorg for os selv og hinanden. Forståelse og omsorg hænger sammen. Det er svært at have omsorg for noget, man ikke forstår. Jo bedre og mere indgående, du forstår dig selv, jo nemmere er det at have selvomsorg og således højne sit selvværd.

Sider af mig selv, som jeg opfattede som fejl, fik jeg et nyt perspektiv på efter at have lært mit Human Design. Faktisk fandt jeg ud af, det dét, jeg opfattede som allermest fejlagtigt hos mig, i virkeligheden dækkede over mine største styrker.

Og således ender vi med en kliché, som netop er en kliché, fordi den er sand: Dét, du opfatter som din svaghed, dine fejl og dine mangler, er egentlig dine største styrker, når du bringer lys og bevidsthed og transformation ind. Har du kæmpet hele dit liv med misbrug? Så er én af dine største styrker måske, at du er i stand til at hjælpe andre ud af deres misbrug. Er du tynget af skam? Så er én af dine største styrker måske at vise andre, hvordan man kan slippe skammen og skinne, som den man virkelig er. Har du et dårligt forhold til din krop? Så er én af din største styrker måske, at du kan lære andre at elske deres kroppe gennem din særlige rejse og dit særlige perspektiv.

Du er her af en helt særlig årsag, og du har en helt særlig rolle at spille i dette liv. Et højt selvværd er dit autentiske selvværd, og du har adgang til det hele tiden. Når vi fjerner de hæmmende lag, kan det skinne stærkere end nogensinde.

Vil du læse mere om og af Luca Sofia, så blogger hun på www.lucasofia.dk. 

selvværd, kroppen, lavt selvværd

Kom ned i kroppen

Nogle gange foregår det hele oppe i hovedet. Tankerne flyver rundt, og du fokuserer kun på de ting, du ser ud igennem øjnene, og hvad du tænker om det. Hjernen kører derudad, og når du skal træffe beslutninger, gør du det med logikken og med det rationelle. Det vil give mening for din karriere at gøre sådan og sådan, og det vil være smart og effektivt, hvis du gjorde det dér, og det ville se godt ud, hvis du tog det der tøj på og så videre og så videre.

Det kan være rigtig fint at bruge vores hjerne – det er jo det, den er der for. Problemet med hele tiden at ”være meget oppe i hovedet” er, at det er tankerne, der får lov til at styre. Det bliver nærmest hovedet, der styrer os og ikke omvendt. Det kan også betyde, at vi mister kontakten til vores krop. Måske kan du ikke mærke, hvordan din krop har det lige nu – eller at du ignorerer det, hvis du kan.

Men kroppen er også et instrument, som vi kan bruge til vores fordel – ligesom hjernen. Kroppen ved mange ting, og den giver dig hele tiden signaler, som du kan lytte til og bruge. Og kan du mærke efter i din krop, kan du også pludselig træffe beslutninger ud fra dit hjerte og ikke kun din hjerne.

Hvordan har du det med din krop? Kan du mærke den? Hvordan har den det lige nu? Har du ondt nogen steder? Hvor føles det rart? Kan du mærke dit hjerte slå? Og hvordan er dit åndedræt? Hvad sker der, hvis du trækker vejret dybt flere gange og bare mærker din krop?

Jeg tror på, at det er super vigtigt, at vi har en god forbindelse til vores krop. På den måde kan vi have en balance mellem hjerte og hovedet, altså mellem kroppen og vores tanker. For vi er jo ikke vores tanker, selvom det godt kan føles sådan. De drøner fremad, og jeg har læst, at vi tænker omkring 60.000 af dem hver eneste dag. 60.000!!! Det er altså en del af holde styr på, og når man så tænker over, at de fleste af de tanker tænkte vi også i går og dagen før det, så bliver det tydeligt, at vi kan få et fordrejet verdenssyn, hvis vi kun lytter til tankerne.

”Som det er nu, vil jeg sige, at 80 til 90 procent af de fleste menneskers tænkning ikke bare er selvgentagende og nyttesløs, men meget af den er også skadelig, fordi den fungerer forstyrret og ofte er negativ. Iagttag sindet, og du opdager, det er sandt. Det forårsager et alvorligt tab af livsenergi.”

Eckhart Tolle i ”Nuets kraft”

Derudover er det meget nemt at tænke på fortiden eller på fremtiden, når vi tænker, og det betyder, at vi fjerner os fra nuet. Vi oplever simpelthen ikke det, der sker lige nu, hvis vi hele tiden gennemlever gamle oplevelser i sindet eller bekymrer os om fremtiden. Kan vi derimod komme ned i kroppen, vil vi automatisk være i nuet. Forfatteren Eckhart Tolle taler meget om det at bruge kroppen som et instrument til at komme tilbage til nuet i sin bog ”Nuets kraft” – som jeg varmt kan anbefale. Han taler om at rette sit fokus indad, så man mærker kroppen og den liv.

”Ret opmærksomheden mod kroppen. Føl den indefra. Er den levende? Er der liv i dine hænder, armen, ben og fødder – i din mave, dit bryst? Kan du føle det subtile energifelt, der gennemtrænger hele kroppen og giver vibrerende liv til hvert eneste indre organ og hver eneste celle?Bliv ved med at fokusere på din indre krop lidt endnu. Undlad at tænke på den. Føl den. Jo mere opmærksomhed, du giver den, jo klarere og stærkere er følelsen.”

skriver Eckhart Tolle i bogen.

Der er mange måder at komme ”ned i kroppen” på, men noget, der virker godt for mig, er mit åndedræt. Jeg prøver generelt at være opmærksom på det og sørge for, at jeg ofte trækker vejret dybt. Hvis jeg trækker vejret dybt et par gange og prøver at mærke min krop, kan jeg mærke mit hjerte slå – og det kan jeg ellers ikke normalt. Hvis jeg fokuserer på mine hænder, kan jeg mærke, at de pibler og sitrer af liv. Normalt tænker jeg slet ikke over, hvordan min krop føles. Men det må jo være sådan, kroppen føles hele tiden – jeg kan bare ikke mærke det, fordi jeg er så fanget af mine tanker og mit sind.

Andre måder kan være at lave noget med kroppen, altså at bevæge den på forskellige måder. Jeg kan godt lide at dyrke yoga og danse, for der får jeg brugt kroppen mere alsidigt, og jeg kommer i kontakt med den på en god, behagelig og sjov måde. Tankerne står mere stille, og jeg kan bare bevæge mig intuitivt i nuet og være i min krop. Det er ret rart.
Hvordan kan du godt lide at bevæge dig? Og kommer du ned i kroppen ved at bruge den aktivt?

En anden måde at komme ned i kroppen på er ved at meditere. Her sidder man typisk stille og fokuserer én bestemt ting eller bare på at observere kroppen og sindet. Jo oftere du mediterer, jo større forbindelse vil du få til din krop. Der findes et hav af forskellige typer, bøger og apps, du kan bruge. Jeg selv bruger appen Insight Timer engang imellem, og der er mange guidede meditationer.

Som jeg har været inde på før, så styrer vores tanker meget af vores liv, og har vi lavt selvværd, vil vores tanker kredse om vores eget værd og alle de bekymringer, der følger med. Kan vi komme mere ned i kroppen, vil det ikke bare give en bedre forbindelse til dig selv, men det vil også “slukke” lidt for alle de negative tanker, der måske kører rundt i knolden på dig. Det vil give dig overskud til at gøre nogle gode ting for dig og give dig en bevidsthed om, at du ikke er dine tanker. Og at du selv kan være med til at vælge, hvad du vil tænke.

Hvad virker for dig? Hvordan ser du på forbindelse mellem krop og sind? Og kunne du godt selv bruge lidt bedre kontakt til din krop? Kommentér gerne her på bloggen eller på Facebook.

selvværd, selvtillid, lavt selvværd

Folk, der kæmper for et rummeligt og positivt kropsideal

Fik du læst mit blogindlæg om kroppen? Om hvordan du egentlig har det med din krop? Og hvad du sammenligner dig med? Hvad du opfanger fra din omverden og fører over på din egen krop af umulige kropsidealer?

Jeg har samlet en lille liste over konti på Instagram, der arbejder på en mere rummelig og positiv kropsforståelse – og står du og mangler netop det i din feed, der måske ellers flyder over af smukke mænd og kvinder i perfekte photoshoot-billeder, kan det være, at de her konti kan være lidt en modvægt til alt det.

Instagram: 

@bodyposipanda (farverig kvinde, der arbejder for positive kropsopfattelser – og hun har vist lige skrevet en bog om emnet!)

@sophaaaaa (flotte billeder af hendes “curvy fashion”, og hun lover “self love” i hendes profiltekst.)

@abeauty_and_abeast (temmelig mange selfier, men også med tekster, der kæmper for, at alle typer kvinder er gode nok.)

@graceofvictory (“mental health and self love” og en masse flotte billeder med gode tekster omkring kropspositivitet. Også en del mode.)

@lexiemanion (gode betragtninger omkring ligeværd og insisteren på, at hendes krop er okay.)

@selfloveliv (selvkærlighed, ligeværd og godt mentalt helbred.)

@zinteta (farverig feed med billeder af kroppe – blandt andet hvor “skønhedsfejl” bliver til små kunstværker. Dog en del på spansk.)

 

Jeg er sikker på, at der findes mange profiler derude, der promoverer selvkærlighed og positive og rummelige kropsidealer. Kender du nogle gode profiler? Så del dem gerne i kommentarfeltet, så vi kan tippe hinanden.

selvværd, selvtillid, lavt selvværd

Hvordan har du det med kroppen?

Hvordan har du det egentlig med din krop? Føler du dig tilpas i den? Er du glad for den? Eller kritiserer du den, hver gang du ser den i spejlet? Dækker du den til med løst tøj eller trækker konsekvent maven ind, når du er sammen med andre mennesker?

Har du lavt selvværd, vil det påvirke dig i mange aspekter af dit liv – inklusiv din kropsopfattelse. Det, kombineret med at vi lever i et samfund med nogle meget faste og snævre skønhedsidealer og eksponeringen af dem på de sociale medier, gør, at det meget nemt kan være svært at føle sig god nok, smuk nok, slank nok, ”perfekt” nok.

Jeg har selv et ganske ambivalent forhold til min krop. Jeg har heldigvis et rimelig naturligt forhold til kroppe generelt, og jeg har ikke problemer med at gå i bikini på stranden om sommeren eller med at tage bad i svømmehallen. Jeg ved, at vi alle er forskellige, og at kroppen er noget naturligt, der ser ud på tusindvis af forskellige måder. Jeg er opvokset med forældre, der tullede rundt nøgne derhjemme, og det betyder i dag, at jeg anser det som normalt og naturligt. På den anden side har jeg siden teenageårene kritiseret min krop for at være for tyk og forkert. Mine lår har næsten altid været for store og min mave for blød og dellet. Jeg har i mange år haft et kæmpe fokus på andre kvinders lår – hvordan ser de ud, hvor slanke er deres inderlår, hvor glatte er deres lår i huden – som jeg så har sammenlignet med mine egne.

Det er en rigtig dårlig strategi, det der med at sammenligne. Ofte vil vi jo finde de ”bedre udgaver” og sammenligne os med dem, og i den konkurrence vil vi altid tabe. Jeg taber altid, når jeg sammenligner mine lår med modellernes på de store plakater (og de er ovenikøbet photoshoppede!). Hvis jeg så bare sammenlignede mig med andre med større lår, ville jeg i det mindste føle, at jeg måske var heldig med mine ben, men det gør jeg jo aldrig. Sammenligninger kan hurtigt blive en endeløs kamp, der får næring fra vores negative tanker og lave selvværd, og som ryger mere og mere ud af kontrol.

Problemet med at sammenligne sig med andre er jo, at det kan man objektivt slet ikke. Vi er alle født med forskellige kroppe og forskellige gener, og vi lever alle forskellige liv. Vi kan jo ikke sammenligne os med andre, der er født med en helt anden type krop, har en anden forbrænding, lever et helt andet liv og spiser helt anderledes end os. Det vil jo aldrig give mening at forsøge at sammenligne to helt forskellige størrelser. Derudover har vi ofte et snævert fokus, når vi sammenligner os med andre, og det betyder, at vi kun kigger efter det fokus. I mit tilfælde: har hun slankere ben end mig? Kigger jeg kun på modemodeller, så ja, de har ALTID slankere ben end mig. I modeverdenen skal man være tynd og have et lavt BMI – og det skal man jo ikke i den ”virkelige” verden. At de derudover er photoshoppede, så det minimale fedt på inderlårene også er fjernet, så er det jo næsten som at sammenligne sig med en tegneseriefigur.

Derudover så tror jeg også, at vores øjne snyder. Det er vores hjerne og dermed vores tanker, der bestemmer, hvad vi ser, når vi kigger på vores krop. Man skulle tro, at øjnene så virkeligheden, som den er, men det er jo desværre ikke tilfældet. Et godt eksempel er anorektikere, der oplever, at de ser tykke ud, når de kigger sig i spejlet – mens alle andre kun ser skind og knogler. Sådan har jeg det også for tiden. Det ene øjeblik føler jeg mig ganske tilfreds med min krop, men så bliver jeg overrasket, når jeg ser et billede af mig selv. Hvorfor ser jeg så tyk ud på det billede, når jeg nu lige er kommet frem til, at jeg har en flot, almindelig krop? Eller omvendt: hov, jeg ser da ret slank ud på det billede, hvordan kan det være, når jeg nu går rundt og føler mig så tyk? Det kan faktisk være en ganske forvirrende oplevelse for mig at finde ud af, hvordan jeg skal have det med min krop. Det skifter hele tiden. Jeg føler mig for eksempel mere slank, hvis jeg dyrker sport (også nogle gange bare efter én omgang), og jeg har det omvendt, hvis jeg ikke rører mig så meget. Men det er jo ikke, fordi min krop svinger med fem kilo frem og tilbage fra dag til dag, og det viser igen, hvor meget kropsopfattelsen faktisk handler om det mentale.

Her er en video om modemagasiner og skønhedsidealer fra Oskar T. Brand

Stay Beautiful: Ugly Truth In Beauty Magazines

EVERY WOMAN SHOULD WATCH THIS! A shocking video about the ugly truth hidden in beauty and fashion magazines. Second part: https://www.facebook.com/oskar.t.brand.official/videos/2122098377816441music: Muciojad – Before I Sleep (Oskar T. Brand remix)More of my music / free download here:http://music.oskartbrand.comhttp://soundcloud.com/oskartbrand/tracksMore of my videos:http://www.youtube.com/oskartbrand/videoshttp://www.instagram.com/oskartbrandhttp://www.twitter.com/oskartbrandhttp://www.oskartbrand.blogspot.comhttp://www.oskartbrand.comhttps://theartistunion.com/oskartbrandSubtitles available (Arabic, Chinese, Croatian, Dutch, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hungarian, Italian, Latvian, Malaysian, Norwegian, Polish, Portuguese, Russian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish) on Facebook and YouTubeWould you like to volunteer with subtitles? Please send me a message for a timing file. Languages required: other than the ones aboveThanks to www.GlobalDemocracy.com for allowing me to use their Body Evolution video.

Slået op af Oskar T. Brand i 24. september 2016

 

Det samme gør sig måske gældende for dig? Hvad ser du, når du kigger dig i spejlet? Hvilke historier fortæller du dig selv om din krop? Og er det historierne, der styrer, hvad du ser?

Prøv at stille dig foran spejlet og observér, hvilke tanker der kommer, når du kigger på dig selv. Skriv dem eventuelt ned på et stykke papir. Prøv at være åben og ikke dømmende, når du observerer, hvad der sker i tankerne. Er der nogen områder på din krop, som du er hårdere ved end andre? Er der nogen områder, der ikke fremkalder nogen kritik? Er der nogen områder, som du tænker positivt om? Kommer der minder om andres kommentarer om din krop op, når du kigger på den?

Herefter har du et overblik over, hvilke dele af din krop som møder kritik fra din indre kritiker, og herefter kan du lægge en plan for, hvordan du vil arbejde henimod en bedre kropsopfattelse.

Her er nogle ideer til dig:

– Vær opmærksom på de negative tanker om din krop, og hvornår de popper op i dit hoved

– Vær selvkærlig over for hele din krop, især de områder som du er ked af

– Sig søde og positive ting om og til din krop  Læs om Spejløvelsen her

– Undgå at tale grimt om og til din krop

– Vælg aktivt, at du ikke vil sammenligne dig med andre, og øv dig på det

– Vær taknemlig for din krop og alt det, som den gør for dig hver eneste dag

– Undersøg, hvordan du kan få et bedre forhold til de dele af din krop, som du kritiserer

– Bevæg dig og brug kroppen på en god måde, som gør dig glad og giver dig energi

– Gennemgå dine sociale medier, og undersøg, om der er nogle af de ting, du følger/får ind i dine feeds, som er dårlige for din kropsopfattelse (for eksempel konti med ”perfekte” modeller – gør det noget godt for dig at følge dem? Hvordan får du det, når du kigger på de billeder?)

– Hold op med at følge de konti på sociale medier, som ikke er gode for dig

– Find i stedet konti, som gør dig glad og inspireret og eventuelt promoverer selvkærlighed og rummelige kropsidealer

– Behandl din krop godt: giv den god næring, plej den udvendigt (hvis det gør dig glad), pas på den

– Ønsker du virkelig at tabe dig, så sæt dig nogle mål og forfølg dem – men pas på, at det ikke er den lave selvfølelse, der styrer det hele. Så bliver du nemlig aldrig tilfreds

Hvad tænker du om det her emne? Hvilke tanker sætter indlægget i gang hos dig?

Husk, at alle kroppe er gode kroppe. Din krop er okay. Min krop er okay. Alle kroppe er perfekte i deres uperfekthed. Der er plads til os alle. Vi skal være taknemlige for vores krop, som arbejder for os hver eneste dag. Den fordøjer al den mad, vi putter ind i kroppen, den holder os oprejst, og den er stærk. Vi kan træne den op til alt muligt, og vi kan de mest utrolige ting med den.

selvværd, selvtillid, lavt selvværd

Du bliver ikke lykkelig af at tabe dig

Jeg er på højskole i denne uge. En aktiv ferie på Sydfyn, hvor jeg danser og lærer at massere. I går var der et foredrag om aftenen med Petra Nagel, journalist og tv-vært på DR3. Hun har for nylig lavet et tv-program, hvor hun undersøger, hvordan hun kan få et bedre selvværd – og især et bedre forhold til sin krop. Da de otte afsnit handler om selvværd, har jeg selvfølgelig set dem alle sammen. Og de kan godt anbefales! Selvom jeg nogle gange syntes, at der var for meget fokus på, at ”hvis jeg taber mig, så bliver jeg gladere”, så rammer programmet fuldstændig hovedet på sømmet i forhold til mange af de tanker, som jeg selv og sikkert tusindvis af andre kender.

Hun undersøger forskellige måder at arbejde med sin krop på, at arbejde med sine tanker og sit selvværd på, og det meste af det er meget interessant, og jeg synes, det sætter mange tanker i gang.

Du kan se afsnittene her

Selve foredraget i går var super spændende. Hun fortalte ærligt omkring, hvordan hun havde lavet programmet, og hvad det havde lært hende. Blandt andet sagde hun, at hun havde lært at blive opmærksom på sin indre kritiker og på at tale selvkærligt til sig selv. Meget af det, hun sagde, og det, hun havde lært, klingede meget velkendt inden i mig, så jeg vil helt klart anbefale dig at se programmerne.

Nogle af hendes pointer til sidst var:

– du bliver ikke lykkeligere af at tabe dig, fordi bagefter finder du bare noget nyt, der ikke er godt nok. Nissen følger med. Det er bedre at acceptere sig selv dér, hvor man er lige nu.

– hold op med at følge ”perfekte” mennesker på fx Instagram og andre sociale medier

– hold op med at sammenligne dig med andre og deres perfekte liv, deres liv er ikke perfekte, det er kun en virkelighed, som du selv stykker sammen ud fra de ”perfekte” brudstykker, du fx ser på sociale medier

– vær selv mere bevidst omkring, hvad du liker på sociale medier, og hvad du selv lægger op. Måske er der plads til også at vise det uperfekte?

Det synes jeg var nogle mega gode pointer, så hop du ind på dr.dk og se alle afsnittene! Jeg vil som altid gerne høre, hvad du tænker, så du er velkommen til at kommentere her på indlægget, på Facebook eller på mailen, stjerneselvvaerd@gmail.com